Obchodní podmínky - Sportcup - Medaile - Poháry

Obchodní podmínky

Základní údaje
Dodavatel: Sportcup.cz

Monika Malechová
Bošilec 32
373 65 Dolní Bukovsko
IČ: 63272709
DIČ: CZ7451201285

tel:+420 777 171 390
info(at)sportcup.cz

Dodavatel je plátcem DPH
Registrace zákazníka
 Bez registrace nemůže zákazník závazně objednávat a obsluhovat svůj zákaznický účet. Registrovaný zákazník může sledovat aktuální stav svojí objednávky, případně ho měnit. Zákazník je registrován při první objednávce zboží automaticky, systém zákazníka sám navede do registračního formuláře, kde zákazník vyplní své osobní údaje. Po provedení registrace se při každé další objednávce stačí pouze přihlásit přihlašovacím jménem a heslem. Při registraci je nutné uvést následující údaje:
    Přihlašovací jméno a heslo
    Jméno a příjmení
    Fakturační adresa
    Dodací adresa
    E-mailová adresa
    Telefon
Tyto údaje umožňují vystavit daňový doklad, identifikovat platbu provedenou bankovním převodem, sledovat aktuální stav objednávky. Registrační údaje jsou uloženy v databázi, kde jsou chráněny před zneužitím.
Objednávka zboží
Seznam zboží na stránkách www.sportcup.cz je katalogem dodávaného zboží. Sportcup.cz nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle.Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a další poplatky jsou uvedeny v objednávce. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po potvrzení objednávky je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.
Doprava zboží a dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.


Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím zásilkové služby, převodem kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi dodán nový výrobek. Zákazník má právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal.
Záruka vrácení peněza a raklamační řád
V souladu s §53(7) zákona č. 40/1964 (Občanského zákoníku) má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od dodání zboží, byla-li smlouva uzavřena při použití prostředkù komunikace na dálku. Toto právo je podmíněno nákupem zákazníka jako spotřebitele (nikoliv jako podnikatele). Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení od kupní smlouvy v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky: Doručit zboží poštou na vlastní náklady (ne dobírkou) na adresu Monika Malechová, Bošilec 32, 373 65 Dolní Bukovsko. Zboží odesílané a doručené zpět musí být v původním, neporušeném, originálním obalu, zboží nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní, schopné dalšího prodeje. Zákazník se zavazuje odeslat zásilku do 14-ti dnù od dodání zboží. Vráceny jsou pouze peníze za zboží, nikoliv za poštovné a dobírečné. Reklamace musí být zaslána pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijata!!!

Zákazník (kupující) je povinen zboží dodané prodávajícím Sportcup.cz po převzetí bez zbytečného odkladu prohlédnout a o zjištěných vadách písemně informovat prodávajícího nejpozději do 14-ti dnů od převzetí zboží.
V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké konkrétní vady se jedná a jak se tyto vady projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího.
Současně s reklamací je nutné vždy předložit i zboží, jehož vady jsou reklamovány.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace o postupu vyřízení.
Doba na vyřízení reklamace zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu www.sportcup.cz se prodlužuje na 30 dnů.
Kupující má povinnost ihned po odeslání reklamace informovat o provedení reklamace prodávajícího e- mailem: reklamace@sportcup.cz, nebo telefonicky na telefonním čísle 777 171 390
Pokud zásilka s reklamovaným zbožím dorazí na místo určení poškozena, doporučujeme zákazníkovi neprodleně sepsat reklamaci služeb se zástupcem doručovatele. V opačném případě nemůže prodávající reklamaci přijmout.
Zákazník koupí výrobku vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zavazuje se k jejich dodržování.



Získejte 10% slevu

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Ceny jsou s DPH

Košík K pokladně